“ Амжилтын төлөө хамтдаа „

Мэдээллийн технологи, медиа салбарт Дэлхийд тэргүүлэгч хүчтэй өрсөлдөгч Монгол компани байгуулахааар бид ажиллаж байна.
2007 оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулсан.
logo